» » સુરેશકુમાર - Veena Veli = વીણા વેલી

સુરેશકુમાર - Veena Veli = વીણા વેલી Album FLAC

સુરેશકુમાર - Veena Veli = વીણા વેલી Album FLAC Performer: સુરેશકુમાર
Album: Veena Veli = વીણા વેલી
Country: India
Released: 1978
Style: Bollywood, Soundtrack
Label: His Master's Voice
Genre: Pop / Folk & World / Radio & TV
Catalog #: 7EPE 10158
Size FLAC: 2996 mb.
Size MP3: 1789 mb.
Rating: 4.6/5
Votes: 711
Record Source: Vinyl, 7", 45 RPM, EP
Tracklist


1મહેન્દ્ર કપૂરજનમના સંગાથી જગમાં
2ઉષા મંગેશકર અને કોરસહું તો ઢોલે રમું ને હરી સાંભળે રે
3મીનુ પુરષોત્તમ અને કોરસમારા હાથમાં ફરકતો રુમાલ​
4મીનુ પુરષોત્તમબાંધ્યા તોરણીયા આનંદના


Credits


  • Film Producerચિત્રકુંજ
  • Lyrics Byકેશવ રાઠોડ
  • Music Byસુરેશકુમાર


Notes


Four songs from Gujarati film - Veena Veli = વીણા વેલી
=========================================
A1 - janamana sangathi jagman
A2 - mara hathman furkato rumal
B1 - tun to dhole ramune hari sambhale re
B2 - bandha toraniya anandna


Barcodes


  • Matrix / Runout (label side one): 7XJW 28231
  • Matrix / Runout (label side two): 7XJW 28232


Companies


  • Made By – The Gramophone Company Of India Ltd.
  • Phonographic Copyright (p) – The Gramophone Company Of India Ltd.


Album


Singer :Sagardan Gadhvi Gaman Santhal Veli Aavse Sound. Ashok sound botad video by kandoliya Music Label & Copyright :kandoliya studio Veli વણ વલ. Style: Bollywood, Soundtrack. Date of release: 1978. MP3 album size: 1933 mb. FLAC APE album size: 1245 mb. WMA album size: 1709 mb. Digital formats. Music By સરશકમર. Four songs from Gujarati film - Veena Veli વણ વલ A1 - janamana sangathi jagman A2 - mara hathman furkato rumal B1 - tun. to dhole ramune hari sambhale re B2 - bandha toraniya anandna. Barcode and Other Identifiers. Matrix, Runout label side one: 7XJW 28231. Matrix, Runout label side two: 7XJW 28232. સરશકમર - Veena Veli વણ વલ related music albums. Donda stylized DONDA is the upcoming tenth studio album by American recording artist Kanye West, scheduled for release on July 24, 2020. In September 2018, Kanye West announced he would release his ninth studio album, titled Yandhi. He later went to form his gospel group, the Sunday Service Choir, in January 2019. This sparked a transformation where West described himself to be radically saved. West enlisted a personal pastor for weekly Bible studies to further his journey into religion. In August. Город: , Film, TV and Political News album featured a number of his modern pure pop acolytes, including Aimee Man, Jon Brion, Jellyfish's Roger Joseph Manning and Jason Falkner, Wilco's Nels Cline and the Bangles' Susanna Hoffs. Check out some of Rhodes' work below. Email me. Customer Service. Dave Mathews Band about his sisters murder Third Eye Blind- Jumper Sucide The Verve Pipe - The Freshmen It has abortion, drug use, and an overdose all in one song Fleetwood Mac - Gypsy Stevie began writing the track about s film inspired by The Lion King and is celebration of black resilience and culture. Their debut album, 'Keep It Simple,' quickly rose to 1 on the charts and it's showing no signs of slowing down in popularity. I present to you, their hot single, 'I'm A Simp For You. Luscious vocals supplied Queen Lyrics: Joy, health, love and peace, Be all here in this place, By your leave we will sing, Concerning our queen, Our queen is well dressed, In silks of the best, In ribbons so rare