Claudia Acuña - Wind From The South

 • Pure Imagination
 • Viento Del Sur
 • My Man's Gone Now
 • Prelude To A Kiss
 • Gracias A La Vida
 • What'll I Do?
 • Long As You're Living
 • Bewitched
 • Alfonsina Y El Mar
 • I'll Find You
 • The Thrill Is Gone
 • Visions

Kapelle Muther - Pariser Stierkämpfe / Ein Mann, Ein Wort

 • Pariser Stierkämpfe
 • Ein Mann, Ein Wort

સુરેશકુમાર - Veena Veli = વીણા વેલી

 • જનમના સંગાથી જગમાં
 • મારા હાથમાં ફરકતો રુમાલ​
 • હું તો ઢોલે રમું ને હરી સાંભળે રે
 • બાંધ્યા તોરણીયા આનંદના

XVII.III.MM - Encephălon

 • Myelencephălon
 • Metencephălon
 • Mesencephălon
 • Diencephălon
 • Telencephălon

Ignatus - L'Air Est Différent

 • L'Air Est Différent
 • Mes Handicaps
 • Le Blues De L'Homme Unidimensionnel
 • Faits Divers
 • Un Jour, Peut-Etre
 • Déchirement
 • Pourquoi
 • Fixe
 • Des Choses
 • Sans Doute
 • Cent Ans
 • Aveugle Eclairé
 • T'Es Belle

DJ Врунгель - Колбаssный Эпицентр

 • Колбаssный Эпицентр Track - 1
 • Колбаssный Эпицентр Track - 2
 • Колбаssный Эпицентр Track - 3
 • Колбаssный Эпицентр Track - 4
 • Колбаssный Эпицентр Track - 5
 • Колбаssный Эпицентр Track - 6
 • Колбаssный Эпицентр Track - 7
 • Колбаssный Эпицентр Track - 8
 • Колбаssный Эпицентр Track - 9
 • Колбаssный Эпицентр Track - 10
 • Колбаssный Эпицентр Track - 11
 • Колбаssный Эпицентр Track - 12
 • Колбаssный Эпицентр Track - 13
 • Колбаssный Эпицентр Track - 14

Михаил Круг - Моим друзьям. Неизданные Песни

 • Муся-буфетчица
 • Ко всему слеп и глух
 • Андрею Горелову
 • Моим друзьям
 • Монолог шизофреника
 • Всё хорошо
 • Женитьба
 • Не в Париже
 • От чего весь день смеюсь
 • Песня о калининских ханыгах
 • Самострел
 • Случай в городском саду
 • Сон (Намедни утром)
 • Я на Гагарина коптел
 • Мой сосед
 • Отпусти меня начальник

Various - Писатель И Время

 • Из Выступления На I Съезде Писателей
 • Из Выступления На I Съезде Писателей
 • Поднятая Целина (Отрывок)
 • Песня Павлы Из Либретто Оперы "Дума Про Опанаса"
 • Как Закалялась Сталь (Отрывок)
 • Ты Помнишь, Алеша, Дороги Смоленщины
 • О Романе "Молодая Гвардия"
 • Новая Земля
 • Если Я Заболею
 • Есть Такая Сторона
 • Его Любовь (Из Поэмы "Признание В Любви")
 • Все То, Чего Коснется Человек
 • Гренада
 • Кремль

Magma - Inédits

 • Sowiloï (Soï-Soï) + KMX-E XII - Opus 3
 • KMX-B XII - Opus 7
 • Om Zanka
 • Gamma
 • Terrien Si Je T'ai Convoqué
 • Gamma Antéria

Caetano Veloso - Araçá Azul

 • Viola, Meu Bem
 • De Conversa /
 • Cravo E Canela
 • Tu Me Acostumbraste
 • Gilberto Misterioso
 • De Palavra Em Palavra
 • De Cara
 • Eu Quero Essa Mulher
 • Sugar Cane Fields Forever
 • Julia / Moreno
 • Épico
 • Araçá Azul

José Feliciano - Angela

 • Angela
 • I've Got A Feeling
 • Sweet Street
 • Nirvana (Part1, Part2)
 • Why
 • Michaelangelo
 • Salsa Negra
 • As Long As I Have You

Alfredo - Si Mañana

 • Si Mañana
 • Si Mañana (Instrumental)

La Compagnie Créole - Le Bal Masqué

 • Le Bal Masqué (Remix d'été )
 • Bon Baisers De Fort-De-France (Remix club)

Los Junior Star - Tumbando Caña

 • Tumba La Caña Jibarito
 • El Lleva Y Trae
 • No Tiene Na'
 • Por Rencor
 • No Se Lo Digas A Papa
 • Por Mentirosa
 • Ritmo Bembe
 • Jazzy
 • Orfeo Negro
 • Yo Lo Se Todo

Caetano Veloso - Circuladô

 • Fora Da Ordem
 • Circuladô De Fulô
 • Itapuã
 • Boas Vindas
 • Ela Ela
 • Santa Clara, Padroeira Da Televisão
 • Baião Da Penha
 • Neide Candolina
 • A Terceira Margem Do Rio
 • O Cu Do Mundo
 • Lindeza

Sinéad O'Connor - The Emperor's New Clothes

 • The Emperor's New Clothes
 • What Do You Want?

Les Couac Couac - Couac, Couac C'est Noël

 • Couac Couac, C'est Noël
 • Le Père Noël Est Arrivé

Heldmaschine - Wer Einmal Lügt

 • Wer Einmal Lügt
 • Wer Einmal Lügt
 • Wer Einmal Lügt
 • Wer Einmal Lügt

Various - Jarosław Kukulski - Życia Mała Garść

 • Pozwolił Nam Los
 • Moje Jedyne Marzenie
 • Wielka Dama
 • My Baby Waits For Rainy Days
 • Gdzie Są Dzisiaj Tamci Ludzie
 • Radość Najpiękniejszych Lat
 • Kto Powie Nam
 • Zawsze Gdzieś Czeka Ktoś
 • Gdy On Natchnieniem Jest
 • Kto Umie Tęsknić
 • Dyskotekowy Bal
 • Dzień Nadziei
 • Za Każdy Uśmiech
 • Biały Wiersz Od Ciebie
 • Dzień Bez Happy Endu
 • Mój Tylko Mój
 • Niech Ziemia Tonie W Kwiatach
 • Chcę Kochać
 • Na Ciebie Czekam Lwie
 • Żeby Szczęśliwym Być
 • Witaj Mi
 • Tyle Słońca W Całym Mieście
 • Najtrudniejszy Pierwszy Krok
 • Co Ja W Tobie Widziałam
 • Życia Mała Garść
 • Jak Pięknie By Mogło Być
 • Jestem Zmęczony
 • Wszystko Lub Nic
 • Anna Już Tu Nie Mieszka
 • Muzyka Twoje Imię Ma
 • Ballady Ćwierć, Ballady Pół
 • Serca Gwiazd
 • Trzeci Akt
 • Nie Pamiętaj Mnie
 • Tin Pan Alley
 • Beatlemania Story
 • Słodka Lady
 • Papierowy Księżyc
 • Za Horyzont
 • To Co Dał Nam świat
 • Zegar Dni
 • Tyle Tęsknot W Każdym Sercu
 • Diabelskie Szczęście
 • Diabelskie Szczęście (Utwór Instrumentalny)
 • Tak Musiało Być
 • Jestem Gotowa
 • Taniec Dla Bezsennych
 • Nie Obudźmy Się
 • Od Kiedy Nie Ma Cię
 • Tyle Słońca W Całym Mieście
 • Zanim Wszystko Się Odwróci
 • Nie Jeden Dzień
 • Co By Było
 • Im Więcej Ciebie Tym Mniej
 • Powieki Kryją świat
 • Przed Wschodem Słońca
 • Ja Będę Tobą Ty Mną
 • Próg Nadziei
 • Dłoń
 • Wspomnienia Są Blisko
 • Z Głębi Serc

Musikkorps Der 11. Panzer-Grenadier-Division, Großes Polydor-Blasorchester - Traditions-Märsche 9

 • Der Hohenfriedberger Marsch
 • Yorkscher Marsch
 • Der Königgrätzer Marsch
 • Egerländer Marsch

Michel Admette - Taxi Monsieur, Taxi Madame / Mélanie Chérie

 • Taxi Monsieur, Taxi Madame
 • Mélanie Chérie

Άννα Βίσση - 14 Μεγάλα Τραγούδια

 • Όσο Έχω Φωνή
 • Μεθυσμένη Πολιτεία
 • Γι' Αυτό Σου Λέω Μη
 • Κίτρινο Γαλάζιο Και Μενεξεδί
 • Αγάπησέ Με
 • Καλημέρα Καινούργια Μου Αγάπη
 • Να 'Μουνα Στα Χέρια Σου Καράβι
 • Αυτός Που Περιμένω
 • Σου 'Δωσα Να Πιεις
 • Ο Κος Νόμπελ
 • Παραμύθι Ξεχασμένο
 • Μη Βάζεις Μαύρο
 • Σ' Αγαπώ
 • Ας Κάνουμε Απόψε Μιαν Αρχή

Alpha du Centaure - La couleur de mes rêves

 • La couleur de mes rêves
 • La nuit esquisse d'obscurs reliefs brumeux
 • Fredonner l'amertume de ton âme
 • Tromper l'ennui et embrasser le néant

De Schlapphööt - Mer...

 • Jung Do Bes Hück Enjelaade
 • Ob Kölle Losse Mer Nix Kumme
 • Jung Maach Et Jot
 • Jo Dä Schäng
 • Ovends Bei D'r Mamm
 • Pitter, Pitter
 • Nä, Es Dat Ene Fiese Typ
 • Kutt Doch Ens Noh Kölle
 • Trina
 • Af Morje Jitt Et Muckefuck
 • Dä Kleine Clown
 • Jedes Johr Em Fasteleer

Нова Генерация - 1990 - Концерт на фестивал "Songs", Берлин

 • Ледове
 • Китайско момиче
 • Нарцис 88
 • Човекът - змия
 • Арлина
 • Изповед
 • Бездействие
 • Ловец на сърца
 • Само двама

Zulu - Candela / Sueño De Amor

 • Candela
 • Sueño De Amor

Toquinho E Vinicius - O Poeta E O Violão

 • Tristeza
 • Marcha Da 4ª Feira De Cinzas
 • Morena Flor
 • Chega De Saudade
 • Dora
 • Canto De Ossanha
 • Rosa Desfolhada
 • Berimbau
 • Consolação
 • Januária
 • Insensatez
 • Apelo
 • Garota De Ipanema
 • O Velho E A Flor
 • Nature Boy

Motörhead - Keep Us On The Road Live 1977

 • Motörhead
 • Vibrator
 • Keep Us On The Road
 • The Watcher
 • Iron Horse
 • Leaving Here
 • On Parole
 • I'm Your Witchdoctor
 • Train Kept On Rollin'
 • City Kids
 • White Line Fever
 • Motörhead
 • I'll Be Your Sister
 • Levin' Here
 • Lost Johnny
 • The Watcher
 • Keep Us On The Road
 • Louie Louie
 • Tear Ya Down
 • Iron Horse
 • White Line Fever
 • Instro

Björn Rosenström - Swingersklubb In The Radhuslänga

 • Alla Måste Få Bensin
 • Swingersklubb In The Radhuslänga
 • Gayfluffer
 • Bale Bale Bale
 • Alkoholens Vän
 • På Bowlingklubbens Handikapptoalett
 • Lägg Dig På Rygg Dan
 • Varför?
 • Den Inställda Firmafesten
 • En 500 Kilos Dröm

張學友 - 給我親愛的

 • 不准點火
 • 給我親愛的
 • 忘情負義
 • Cry!
 • 舊信,舊夢!
 • Linda
 • 法國餐廳
 • 熱情面具
 • 仍是會喜歡你
 • 圈圈

The Dead C - Eusa Kills

 • Scary Nest
 • Call Back Your Dogs
 • Alien To Be
 • Phantom Power
 • Now I Fall
 • I Was Here
 • Children
 • Bumtoe
 • Glasshole Pit
 • Maggot
 • Envelopment

Osé - Computer Funk

 • Computer Funk
 • Computer Funk (Part 2)

dáKRASH - Wasn't I Good To Ya ?

 • Wasn't I Good To Ya ? (12" Mix)
 • Wasn't I Good To Ya ? (Dub)
 • Wasn't I Good To Ya ? (Edit)
 • Wasn't I Good To Ya ? (Bonus Beats)
 • Wasn't I Good To Ya ? (T.V. Mix)

Monty - Le Rythm And Blues / Ça Te Fait Rire / L’île De Beauté / Le Soleil Dans Mes Yeux

 • L’île De Beauté
 • Ça Te Fait Rire
 • Le Rythm And Blues
 • Le Soleil Dans Mes Yeux

Orquestra Chantecler - Frêvos Para O Carnaval 67

 • Recife Antigo
 • Susy
 • Faixa Preta
 • Não Era Estrela
 • Volta Ao Mundo
 • Mulher Camarada
 • Dôce de Mocotó
 • Eu Vou Na Onda
 • Largando O Aço
 • Olha O Brasa... Mora
 • Balança Morena
 • É Uma Brasa...
 • Manchete

Various - Katy - Svensk Originalversion Från Filmen

 • Katy Lämnar Sitt Träd - Sång: Är Min Dröm För Stor?
 • Katy Möter En Spindel Och Tre Kameleonter - Sång: Gör Livet Till En Fest!
 • Katy Och Det Lilla Biet - Sång: Vi Arma Arbetsbin
 • Katy Köper En Knapp - Sång: Lyckan är Att äga
 • Katy Möter De Båda Kråkorna För Andra Gången - Sång: Vi är På Topp - Kråkornas Hopp
 • Katy Och Gilbert Beger Sig Till Stan
 • Katy Och Gilbert Möter En Stadsmus Och Jagas Av Kråkorna För Tredje Gången
 • Katy Kommer Hem - Sång: Vägen Som är Min
 • Katy Blir En Fjäril - Sång: Jag äger Vingar

Gebrüder Grimm - Grimms Märchen Das Tapfere Schneiderlein / Die Sechs Diener / Des Teufels Rußiger Bruder / Die Drei Männlein Im Walde

 • Das Tapfere Schneiderlein
 • Die Sechs Diener
 • Des Teufels Rußiger Bruder
 • Die Drei Männlein Im Walde

The Slit Plasters - It Smells Like Hell Over Here... But It Sounds Good!

 • Hildegard, 5 Vice Commando SHE-WOLF
 • Wayne Svitato Integro
 • Holy Shit

Sergio Nardi - Ricordo 'E Gioventù / So' Nato 'Ngalera

 • Ricordo 'E Gioventù
 • So' Nato 'Ngalera